# 178 Kiss Me I'm Irish

Flag Sizes:
Garden - 12" x 18"
(Khaki) Garden

Size:
Background: